Regulamin

Regulamin

Korzystanie przez użytkownika z serwisu confessional.pl oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptację Regulamin i wyrażenie zgody na jego postanowienia.

 1. Definincje

Portal – strona confessional.pl
Administracja portalu – osoby zarządzające portalem
Użytkownik – użytkownik, posiadający aktywne konto w portalu

 1. Warunki uczestnictwa

2.1.Użytkownikiem portalu może być każdy użytkownik Internetu, który ukończył 16 rok życia lub za zgodą prawnego opiekuna wypełni formularz rejestracyjny i aktywuje swoje konto.

2.2.Rejestracja osoby korzystającej z portalu dokonywana jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja, późniejsze korzystanie z serwisu i rezygnacja z korzystania są darmowe i dobrowolne.

2.3. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie, usuwanie zmienianie wpisów oraz utrzymanie ich na stronie internetowej.

2.4. Użytkownik portalu nie może zamieszczać linków do reklam oraz podobnych stron.

2.5. Zabrania się publikowania wpisów, propagujących korzystanie z używek, alkoholu, namawiających do wyrządzenia sobie lub komuś krzywdy oraz łamania panującego w Polsce prawa.

2.6. Zabrania się publikowania postów o charakterze politycznym i religijnym.

 1. Dane osobowe

3.1. W momencie rejestracji i akceptacji regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

3.2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z portalu jest Mediatrack s.c. Każdy użytkownik posiadający konto w portalu confessional.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach confessional.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Działanie portalu

4.1. Użytkownicy mogą korzystać z portalu confessional.pl dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta mogą jedynie przeglądać zasoby portalu confessional.pl. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta mogą przeglądać zasoby serwisu oraz zamieszczać wpisy, komentarze lub inne treści, usuwać swoje wpisy oraz komentarze innych osób pod swoimi wpisami – zgodnie z funkcjonalnością portalu.

4.2. Podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z portalu confessional.pl są dobrowolne i darmowe.

4.3. Po dokonaniu aktywacji konta, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w confessional.pl poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta na adres kontakt@confessional.pl (wysłanie dyspozycji musi nastąpić z adresu e-mail podanego przez użytkownika w profilu użytkownika jako adres do korespondencji).

4.4. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym portal confessional.pl zastrzega sobie możliwość opóźnień.

4.5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika lub usuwania/moderowania wpisów bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
4.6. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania portalu Confessional.pl lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania powyższego regulaminu można nadsyłać pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie Kontakt.
4.7. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w dowolnym czasie.

 1. Odpowiedzialność

5.1. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Użytkowników we wpisach.

5.2. Użytkownik serwisu confessional oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych wpisów, komentarzy, plików i innych treści i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia. Portal confessional.pl oraz firma Mediatrack s.c.  nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich co do zamieszczonych przez Użytkownika treści.
5.3. Każdy Użytkownik portalu jest zobligowany do korzystania z niego w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami „netykiety”.

5.4. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania. Ewentualne nadużycia i działania niezgodne z prawem spowodują obciążenie tylko i wyłącznie Użytkownika, który dopuszcza się takich działań.

 1. Bezpieczeństwo

6.1. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

 

 

 

Funkcjonalność portalu

Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta mogą przeglądać zasoby serwisu oraz zamieszczać wpisy, komentarze lub inne treści – zgodnie z funkcjonalnością portalu.

 

Dodawanie wpisów

Każdy zalogowany Użytkownik może dodać zwierzenie poprzez kliknięcie na panel Dodaj Wpis

 

Edycja/usuwanie wpisów

Każdy zalogowany Użytkownik może zmienić/usunąć dodany przez siebie wpis.

Confessional.pl udostępnia każdemu Użytkownikowi stronę profilową, która umożliwia wgląd, modyfikację i usunięcie informacji i treści udostępnionych przez Użytkownika.

 

Właściwości wpisów

Zwierzenia dodawane przez Użytkowników mogą być widoczne dla:

 • – wszystkich Użytkowników portalu
 • – Użytkowników oznaczonych jako Zaufanych
 • – tylko dla Użytkownika – Autora zwierzenia (niepublikowane, zapisane jako szkice)

 

Komentarze

Użytkownik może:

 • – po zalogowaniu dodawać komentarze pod zwierzeniami, których autor zezwala na dodawanie wpisów
 • – usuwać komentarze innych pod swoim zwierzeniem
 • – zezwolić wszystkim zalogowanym Użytkownikom na dodawanie komentarzy pod swoim zwierzeniem
 • – uniemożliwić innym dodawanie komentarzy pod swoim zwierzeniem

 

Zaufany

Użytkownik oznaczony w ten sposób ma dostęp do zwierzeń, przeznaczonych dla węższego grona odbiorców, których nie chcemy udostępniać wszystkim Użytkownikom. To, że ktoś zaufał Tobie, nie zobowiązuje Cię do zaufania tej osobie. Osoby które Ci ufają, nie widza Twoich wpisów dla Zaufanych do momentu, aż sam nie dodasz ich do grona Zaufanych. Inni Użytkownicy portalu nie widzą Twojego grona Zaufanych.

 

 

Wiadomości prywatne od innych Użytkowników:

Zalogowany Użytkownik ma możliwość wysłania wiadomości prywatnej (widocznej tylko dla adresata) do innego zarejestrowanego Użytkownika

Istnieje możliwość:

 • – przyjmowania wiadomości od wszystkich zarejestrowanych Użytkowników
 • – przyjmowania wiadomości od tylko od Zaufanych
 • – nieprzyjmowania wiadomości

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@confessional.pl